دانلود کتاب آموزش دفاع شخصی pdf

دانلود کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب دفاع شخصی

 

به محض اینکه مهاجم شما را لمس کرد یا مشخص شد که فرار امکان پذیر نیست ، با صدای بلند فریاد بزنید (“BACK OFF!”) و او را فشار دهید (به خاطر سادگی ما از “او” برای بقیه موارد استفاده خواهیم کرد مقاله ، اگرچه حریف شما می تواند زن باشد). این کار دو کار انجام می دهد: این به شما کمک می کند و به مهاجم می فهمد که هدف آسانی نیستید. فیلم سمت چپ از راب ردنباخ ، مربی سابق محافظان نلسون ماندلا ، نشان می دهد که چرا این اولین کاری است که باید انجام دهید. این ممکن است همه مهاجمان را منصرف نکند ، اما بلند شدن صدا باعث هشدار کسانی می شود که به دنبال طعمه های آسان هستند.دانلود کتاب دفاع شخصی