سوالات علوم و فنون دهم انسانی با جواب تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات علوم و فنون دهم انسانی

۸ -در متن کتاب ص۱۶و۱۷ نکات ادبی نثر را شناسایی و استخراج کنید.
۱۹ -در متن کتاب ص۱۶و۱۷ نکات فکری نثر را شناسایی و استخراج کنید.
۲۰ -نتیجه گیری و نوع نثر را بیان کنید.
سوال های متن درس دوم – سازه ها و عوامل تاثیر گذار در شعر فارسی )علوم و فنون۱)
۱-کارکرد شعر و موسیقی چیست؟
۲-چند نمود عاطفی نام ببرید؟
۳ -اساسیترین عامل پیدایی شعر چیست؟
۴-شاعر برای انتقال عاطفۀ خود از چه چیزی کمک میگیرد؟
۵ -چه عواملی به انتقال بهتر احساس و عاطفه کمک میکند؟ دانلود رایگان سوالات علوم و فنون دهم انسانی
۶-شعر زیر را از نظر وزن و آهنگ بررسی نمایید.
خروش آمد و نالۀ کرنای دم نای رویین و هندی درای
زمین آمد از سمّ اسپان به جوش به ابر اندر آمد فغان و خروش… »شاهنامه فردوسی«
۷-پس از عاطفه مهمترین عامل تاثیر شعر چیست؟
۸-انتظار آدمی از شعر چیست؟ )یا( چرا آدمی شعر را بیش از نثر می خواند؟
۹ -آیا وزن در شعر جنبۀ تزیینی دارد؟
۱۰ -کتابهای مقدّس برای تاثیرگذاری از چه عاملی بهره گرفتهاند؟
۱۱-سعدی در شعر زیرچه حالتی را به خواننده منتقل می کند؟
ما همه چشمیم و تو نور ای صنم چشم بد از روی تو دور ای صنم
روی مپوشان که بهشتی بود هر که ببیند چو تو حور ای صنم…
۱۲ -وزن را تعرف کنید.
۱۳ -وسیلۀ ادراک وزن چیست؟
۱۴ -برای ادراک وزن مثالی بزنید. دانلود رایگان سوالات علوم و فنون دهم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *