دانلود رایگان سوالات زیست شناسی دهم

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات زیست شناسی دهم

یکی از مناطقی که در مسیر مهاجرت این پروانهها قرار دارد، دریاچهای به
نام دریاچه Superior ه اونتاریو، از غرب به مینِسوتا، از جنوب به است، این دریاچه از شمال ب
میشیگان و ویسکانسین محدود است.
این دریاچه از نظر مساحت سطحی، گستردهترین دریاچه آب شیرین دنیاست و از نظر حجم هم
سومین دریاچه آب شیرین دنیا محسوب میشود .
ن پروانهاما یک نکته عجیب و غریب در جریان مهاجرت شمال به جنوب ای ها بر فراز همین دریاچه
رخ میدهد، پروانهها در یک نقطه مشخص به صورت غیرضروری تغییر مسیر میدهند و به سمت
مشرق میروند و بعد از پیمودن مسافتی، دوباره سمت جنوب را در پیش میگیرند . دانلود رایگان سوالات زیست شناسی دهم
چرا چنین چیزی رخ میدهد؟
زیستشناسها و جغرافیدان ین توقف مسیر مهاجرت پروانهها روی چیزی که ا ها را باعث میشود،
تحقیق کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند، عامل کوهی مرتفعی بوده است که زمانی بسیار دور در
همین منطقه وجود داشت و بلندترین کوه آمریکای شمالی محسوب میشد .
خب، بسیار جالب است که در اینجا همکاری مشترک دو شاخه دانش، دانشمندان را به حل یک معما
رسانده است .
از نظر علمی، ترکیب چند عامل برای مسیر و مقصد مشترک پروانهها مؤثر دانسته شده است: ریتم دانلود رایگان سوالات زیست شناسی دهم
شبانهروزی، میدانهای مغناطیسی زمین، موقعیت خورشید در آسمان .
اما چیز جالب و شاعرانه دیگر در اینجا برتری حافظه غریزی جمعی پروانه بر حافظه ما انسانها ها
است، ماهایی که خیلی آسان بزرگترین شخصیتها و رویدادها و یا اهداف و آرزوهای والایمان یا
خاطرات و تجارب تلخ و شیرینمان را فراموش میکنیم، ماهایی که خیلی سریع تغییر مسیر میدهیم،
و عهدهایمان را میشکنیم، اسمش را خیلی وقت رورمان میها برای تسکین غ گذاریم تطبیق، عملگرا دانلود رایگان سوالات زیست شناسی دهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *