دانلود رایگان سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب

هربانی: برای ایجاد دوستی و محبت، به علائق افراد پاسخ مناسب بدهید ، دوستی را با دوستی پاسخ دهید
، در برابر رفتارهای غلط واکنش مناسب نشان دهید. با رعایت روابط انسانی صمیمیت لازم میان افراد ایجاد
می گردد.
طریقه رفتار با فرد جدید بنویسید
۱ -رفتار صمیمی و دوستانه
۲ -نشان دادن علاقه به فرد
۳ -شرح کار
۴ -نشان دادن محل کار
۵ -معرفی به همکاران
۶ -آموزش فرد
۷ -مراقبت مداوم و غیر مستقیم دانلود رایگان سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب
۸ -آموزش حین کار(آموزش ضمن خدمت)
روشهای آموزش را بنویسید
۱ -آموزش حین کار OJT – Training Job the On مربی یا سـرپرست بر کار فرد نظارت و روش صحیح
کار را یاد میدهد – این روش ساده و کاربردی است عیب آن اینکه به استعداد فراگیر توجه نمیشود
۲ -آموزش در شـرایط مشـابه، قبل از شروع کار – مزیت اینکه قبل از شروع بکار بتعداد زیادی میتوان آموزش
داد لطمه ای به فرایند کار وارد نمیکند – عیب اینکه ابزار و ماشین آلات خاص آموزشی لازم دارد
۳ -روش تجربی( اسـتاد ، شـاگردی) فراگیر طی مدتی با مشاهده دقیق رفتار استاد به کار آشنا میگردد. مزیت
اینکه از نزدیک با کار آشـنا میشود عیب این روش اینکه بر پایه تجربه فرد استوار است و ممکن است زمان
زیادی طول بکشـد روشـی طولانی پرزحمت و با بازده کم اسـت.سرپرستان که فاقد اطلاعات و اقتدار لازم
باشند از این روش استفاده میکنند.
۴ -روش ترکیبی – آموزش بیانی و آموزش تجربی ترکیب میگردد یعنی هم با توضـیح و هم در عمل به فراگیر
آموزش داده میشود این روش قابل قبول است ولی عیب اینکه به استعداد فراگیر توجه نمیشود
۵ -روش بیانی (شـفاهی): برای مواردی که هدف آشنایی و توجیه با کار و بالا بردن سطح آگاهی است این روش
مفید اسـت. مزیت اینکه روشـی ارزان و سـاده است . عیب اینکه یک سویه بودن و برداشتهای متفاوت و
رسمی بودن و محدود بودن میزان مشارکت دانلود رایگان سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب
۶ -روش بحث گروهی: مطلب بوســیله معلم ارائه میگردد و فراگیران با گفتگو و بحث و بررســی به کندو کاو
میپردازند ( در دو شـیوه بحث هدایت شده توسط مربی و بحث آزاد توسط فراگیران و مربی رهبری میکند )
برای افراد جدید و کم تجربه خوب است مهارت مربی و رهبری و متانت او بسیار مهم است
۷ -روش ورقه تجزیه کار – کار به بخشـهای مختلف تجزیه میشـود و مربی هر بخش را تشـرح میکند و بعد از
اتمام یک بخش بسراغ بخش بعدی میرود. هیچ نکته ای فراموش نمیشود. بخشهای مختلف کار بهمراه نکات
مهم و ایمنی و نکاتی که باعث بهبود کار میگردد بهمراه استفاده از حواس ده گانه توضیح داده میشود
۸ -روش گردش علمی –
۹ -روش حل مسئله دانلود رایگان سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *