دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه اپتیک

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه اپتیک

نور یک موج الکترومغناطیسی است. طول موج امواج الکترومغناطیسی که روی حس بینایی انسان اثر می گذارند بین ۴ تا ۷ میکرومتر
قرار دارند. موقعی که اندازه مانع یا روزنه ای که در مسیر امواج قرار می گیرند خیلی بزرگتر از طول موج نور باشند امواج با دقت
خیلی زیادی روی خط مستقیم منتشر می شوند.
دربرخورد نور با سطوح صاف و صیقلی که زبری سطح نسبت به طول موج نور کوچک باشد پدیـده بازتـابش مـنظم رخ مـی دهـد .
قوانین بازتابش نور عبارتند از (شکل ۱)الف)): دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه اپتیک
۱ -پرتوهای تابیده و بازتابیده و خط عمود بر سطح بازتاب دهنده در نقطه تابش در یک صفحه واقعند.
۲ -زاویه تابش و بازتابش برای همه رنگها و هر نوع محیطی با یکدیگر برابرند.
در برخورد نور با یک دیوپتر (مرز بین دو محیط شفاف) قوانین شکست عبارتند از (شکل ۲ 🙁
۱ -پرتوهای تابیده و شکسته و خط عمود بر سطح شکاننده در نقطه تابش در یک صفحه واقعند.
۲ -رابطه بین زوایای تابش و شکست از قانون اسنل- دکارت به دست می آید دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه اپتیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *