دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی کلیه

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی کلیه

در این قسمت یک سیستم کوترانسپورت سدیم/پتاسیم/کلر در ناحیه لومن ادراری وجود دارد که سدیم و پتاسیم
و کلر را از ادرار خارج کرده و وارد فضای میان بافتی میکند و سبب رقیق شدن ادرار می شود. در ناحیه بازال یک
پمپ سدیم/پتاسیم ATPase وجود دارد.همچنین در این ناحیه سیستم پتاسیم/کلر وجود دارد.در ناحیه لومن
ادراری کانال پتاسیمی وجود دارد که پتاسیم را وارد ادرار می کند و درمقابل کاتیون های دوظرفیتی مثل کلسیم
و منیزیوم بازجذب می شوند.
باتوجه به شکل ۳ ، پتاسیم از فضای بین بافتی و از فضای لومن ادراری وارد سلول می شود و میزان پتاسیم به
صورت LOAD OVER می شود.برای جبران این ازدیاد بار+ ، پتاسیم وارد ادرار شده و به جای آن یکسری کاتیون
بازجذب می شوند. دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی کلیه
در شرایطی که بیمار داروی فورزماید را مصرف کند،در ناحیه لومن ادراری،این دارو کوترنسپورت سدیم/پتاسیم/کلر
را مهار می کند.با مهار کوترانسپورت،میزان پتاسیم داخل سلولی کاهش پیدا می کند و در نتیجه پتاسیم کمتری
از کانال خارج می شود که در نهایت کاتیون های دو ظرفیتی مثل کلسیم و منیزیوم باز جذب نمی شوند.پس با
مصرف فورزماید شاهد حضور کلسیم در ادرار هستیم. دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی کلیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *