جزوه تایپ شده فارماکولوژی هوشبری و اتاق عمل

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی هوشبری و اتاق عمل

شربت ها ( Syrups:(
اشکال داروئی هستند که از انحلال مواد موثر در شربت قند حاصل می شوند و این قند سبب مطبوع کردن طعم
دارو می گردد ( شربت سولفات فرو، هیدروکسی زین، دکسترومتورفان)
 سوسپانسیون ها (Suspensions:(
مخلوط هاي مایعی هستند که مواد تشکیل دهنده انها براي مدت کوتاهی در حالت ت01445241ق مانده و سپس رسوب
می کنند، لذا قبل از مصرف باید تکان داد تا داروي محتوي ظرف به شکل یکنواخت در مایع پخش شود.
سوسپانسیون ها ممکن است از مخلوط چند ماده ي موثر داروئی تشکیل شده باشند که در این صورت ان را
مخلوط ” Mixture “گویند مثل فورازولیدون – PK ) کائولین – پکتین).
 لوسیون ها ( lotions:(
محلول هاي داروئی هستند که علاوه بر ترکیبا ت داروئی گوناگون، کمی نیز الکل ( جهت تسریع در خشک
شدن و اثر خنک کنندگی) دارند و به منظور تمیز کردن پوست یا در درمان دانه هاي پوستی و خارش به
صورت موضعی مصرف می گردند( لوسیون کالامین).
 امولسیون ها (Emulsions:(
مخلوط اب وروغن که به کمک یک ماده افزوده شده دیگر(امولسیون کننده) نظیر متیل سلولز، صمغ عربی و یا
کتیرا به شکل محلول یکنواختی در می ایند، مانند امولسیون پارافین مایع و فنل فتالئین که به عنوان داروي ملین
به کار می رود. گاهی اوقات امولسیون از ساییدن داروهاي روغنی با اب به دست می اید(امولسیون بادام).
 پماد یا روغن ها (Ointments:(
اشکال داروئی نیمه جامدي هستند که براي مصرف موضعی به کار می روند و مواد داروئی با یک ماده ي حامل
نظیر وازلین، پارافین یا لانولین مخلوط شده است. در صورتیکه در تهیه پمادها مقادیر زیادي گردهاي داروئی
مثل نشاسته، اکسید روي، کائولین و یا تالک جهت سفت کردن قوام فراورده به کار می رود، ماده ي حاصله را
ضماد یا خمیر پوستی(Pastes (گویند.دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی هوشبری و اتاق عمل
9
 کرم ها (Creams:(
از پمادها نرم تر بوده و شامل مقدار کمی آب هستند که به منظور نرم کردن پوست به کار می روند( Cold
.(Creams
 قرص ها (Tables:(
یکی از اشکال دارویی جامد است که از پودرهاي دارویی به صورت فشرده و به شکل استوانه اي یا پهن تهیه
می شوند. در صورتیکه قرص بدطعم، سوزاننده یا بد رنگ باشد روي ان را از یک ورقه لعاب قندي با رنگهاي
مختلف می پوشانند که چنین قرصی را ” دراژه ” (Dragee (گویند.
بعضی از مواد تشکیل دهنده قرصها ممکن است در محیط اسیدي معده تجزیه شود و یا مخاط معده را تحریک
کند که در این صورت قرص ها را از یک لایه گلوتن یا کراتین می پوشانند، چنین قرص هایی در معده باز
نشده ولی در محیط قلیایی روده باز شده و جذب می گردند( بیزاکودیل، اسپرینS.M و پانکراتین دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی هوشبری و اتاق عمل