دانلود رایگان جزوه اموزش جیره نویسی دام و طیور

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از موضوعات قابل توجه در بهبود ترکیب غذاها انجام عملیات حرارتی روی کربوهیدراتهای جیره می باشد که این عمل
باعث افزایش کارآیی جیره گردیده و قیمت تمام شده غذا را کاهش میدهد. فرآیند ایجاد بیوپلیمرها مربوط به روش
ترمودینامیکی عمل آوری است که می تواند سبب تغییرات بیوشیمیایی عمیقی در کلیه اجزا ترکیب شیمیایی غلات گردد (شامل
پروتئین، کربوهیدراتها، ویتامینها و آنزیمها ). حرارت منابع کربوهیدراتها در دمای ۱۲۵-۱۳۵ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ ثانیه
باعث میشود بخشی از ویتامین ها و آنزیم ها غیر فعال شده، نسبت اجزاء پروتئین ها تغییر نموده، و بخشی از نشاسته به دانلود رایگان جزوه اموزش جیره نویسی دام و طیور
کربوهیدراتهای ساده یعنی دکسترینها و قندها شکسته شود.
افزودن کربوهیدراتها به جیره آغازین بچه ماهیان خاویاری باید محدود باشد ،چراکه زیادی آنها منجر به انباشت گلیکوژن در کبد
میگردد.در غذای طبیعی بچه ماهیان خاویاری که شامل کوپه پودا، آنتن منشعبها ،گاماروسها و شیرنومیدها هستند،میزان
کربوهیدرات ها از۱۲%تجاوز نمیکند. بخش قابل توجه ای از بدن جانوران مذکور را (از ۲۵ تا۸۰ (%کیتین تشکیل میدهد.
پروتئین: در مراحل اولیه تغذیه خارجی یعنی زمانی که دستگاه گوارش لارو هنوز به شکل کامل تکامل و توسعه پیدا نکرده
است ، فعالیت پروتئاز و لیپاز پایین بوده و عمدتا هضم غشائی صورت گیرد. عملکرد تغذیه ای و تحریک رشد توسط غذای دانلود رایگان جزوه اموزش جیره نویسی دام و طیور
کنسانتره به کفایت مقدار پروتئین و لیپید های موجود درآن و همچنین به نیازهای فیزیولوژیک ماهی بستگی دارد. این امر به نوبه
خود بر اساس میزان حلالیت و تجزیه پروتئین و بالانس فسفولیپیدها ومقدار اسیدهای چرب ۳-n و۶-n تعیین میگردد. تجزیه
ترکیب اجزای پروتئین مواد خام معمول که در کارخانجات تولید غذای کشور روسیه مورد استفاده قرار می گیرد نشان داد که
کاربرد آن ها نسبتهای لازم اجزای پروتئینی محلول در غذای کنسانتره را تامین می کند.متخصصین آزنیخ (انستیتو تحقیقات
شیلاتی آذربایجان ) استفاده از کنسانترههای با پروتئین زیاد از جمله کنسانتره سویا را توصیه کرده اند با نظر آنها وارد کردن این
مواد به جیره آغازین امکان افزایش سطح پروتئین های محلول را تا حد مطلوب (۳۱ تا ۳۷ %پروتئین کلی ) میسر میسازد. این
مقدار افزایش بیشتراز نصف چیزی است که پلی و الیگوپپتیدها با نسبت حدود ۴ به ۱ ایجاد میکنند.
حیوانات هم همانندگیاهان، پروتئینهایی متشکل از ۲۲ اسیدآمینهی مختلف میسازند، لیکن بر خلاف گیاهان، حیوانات قادر به
ساخت همهی اسیدهای آمینه نمیباشند.
اسیدهای آمینه ای را که حیوانات قادر به ساخت آنها نیستند و باید از طریق جیره تأمین شود، جزء اسیدهای آمینه ی ضروری یا
لازم طبقه بندی میکنند. همچنین اسیدهای آمینه ای را که حیوانات قادر به ساخت آنهایند، اسیدهای آمینهی غیر ضروری گویند،
البته حیوانات نمی توانند برخی از این اسیدهای آمینه ی غیر ضروری را به اندازهی کافی برای دستیابی به حداکثر رشد بسازند، لذا
باید این نوع اسیدهای آمینه از طریق جیره هم تأمین شود.
در برخی موارد، مقدار اسیدهای آمینه جیره را نمیتوان مستقل از غلظت سایر اسیدهای آمینه و مواد مغذی آن جیره در نظر
گرفت. از حالتهای کلاسیک و قدیمی این پدیده میتوان به وابستگی لیزین با آرژینین، لیزین با برخی الکترولیتها و نیز بین
اسیدهای آمینهی دارای زنجیره های شاخهدار لوسین، ایزولوسین و والین اشاره کرد. چهار حالت در زمینه تأمین اسیدهای آمینه دانلود رایگان جزوه اموزش جیره نویسی دام و طیور
وجود دارد:
کمبود: یک یا چند اسید آمینه در حد نیازهای حیوان وجود ندارد. همه ی اسیدهای آمینه می توانند به صورت متعادل نسبت به هم
تأمین شده باشند، لیکن مقدار برخی از آنها ناکافی است.
عدم توازن: در این وضعیت، حداقل یک اسید آمینه کمتر از سطح احتیاجات حیوان است. میزان مؤثر پروتئین یا اسید آمینهی جیره
براساس غلظت اسید آمینهی محدودگربه دست می آید. دانلود رایگان جزوه اموزش جیره نویسی دام و طیور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *