دانلود رایگان جزوه الکترونیک نوری ۱

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه الکترونیک نوری ۱

قبل از پاسخ به این سوال به توضیحات زیر توجه نمایید.
اتصال کوتاه چیست؟ هر گاه دو هادی با اختلاف پتانسیل بدون بار یا بدون مقاومت به هم متصل
شوند، اتصالی میگویند.
در عمل اتصالی چه اتفاقی میافتد؟
از نظر ریاضی چون ۰=R است، جریان بینهایت از مدار عبور کرده و باعث سوختن هادیها میشود
و از نظر فیزیکی جریان زیادی از مدار عبور میکند. چون R تقریباً نزدیک به صفر است و هادیها
میسوزند. دانلود رایگان جزوه الکترونیک نوری ۱
دیود چیست؟ یک کلید یک طرفه است که فقط در یک مسیر جریان را از خود عبور میدهد.
مانند شیر آب یک طرفه

 

توضیحات مدار فوق:زمانی که فاز بالا باشد جریان از طریق D١ و Load به نول میرسد و در
زمانی که فاز پایین قرار میگیرد چون D1 در بایاس معکوس قرار گرفته مدار قطع شده وجریانی
عبور نمیکند. اما به دلیل وجود Dm انرژی در سیکل مثبت که در سلف(L (ذخیره شده و این
انرژی از طریق مدار خود را بسته و وارد مقاومت شده و توسط حرارت تلف میشود. در این صورت
راندمان مدار به (۵/۴٠ (%میرسد. شکل موج خروجی در صورت وجود دیود هرزگرد مانند شکل زیر
است: دانلود رایگان جزوه الکترونیک نوری ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *