دانلود رایگان جزوه ازمایشگاه ژنتیک

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در انسان خطوط انگشتان دست به عنوان یک صفت کمی یا چند عاملی دارای توارث پلی ژنیک می باشد. صفات
مالتی فاکتوریال صفاتی هستند که تحت اثر محیط و وراثت می باشند مانند: قد، وزن و خطوط کف دست که
تحت تاثیر شرایط محیطی می باشد ولی به نظر می رسد اثر شرایط محیطی در مرحله رشد ونمو جنینی بر روی دانلود رایگان جزوه ازمایشگاه ژنتیک
ایجاد این خطوط اثر کمی داشته باشد بنابراین خطوط انگشتان دستان در انسان تحت کنترل ژنهایی می باشد که
روی همدیگر اثر افزایشی دارند.
در سال ۱۲۲۱ کامینز اصطالحی تحت عنوان Dermatoglyphics را مطرح نمود که به معنای مطالعه ی خطوط
خطوط پوستی اعم از کف انگشتان دست و پا می باشد. بررسی خطوط انگشتان در تاثیر برخی از ناهنجاری های
ژنتیکی مثل سندرم داون کاربرد دارند )در این بیماری خطوط به هم ریخته است( که اولین بار توسط واکر گزارش دانلود رایگان جزوه ازمایشگاه ژنتیک
شد و بعد در سایر بیماری های ژنتیکی تعمیم داده شد. در خطوط انگشتان دست سه خط به شکل چنگکی یا سه
خطی ایجاد می شود. دانلود رایگان جزوه ازمایشگاه ژنتیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *