دانلود رایگان جزوه کاربرد کامپیوتر در ایمنی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه کاربرد کامپیوتر در ایمنی

حافظه جانبی برای ذخیره سازی دائمی اطالعات استفاده میشود. این حافظه از عناصر غیر الکترونیکی ساخته شده و قیمت آن ارزان و سرعت آن
پایین است. برای اجرای یک برنامه از روی حافظه ی جانبی، اول باید برنامه از حافظه ی جانبی فراخوانده شده و بر روی حافظه ی اصلی)RAM )قرار
گیرد و سپس توسط CPU مورد پردازش قرار گیرد . این نوع حافظه برای نگهداری اطالعات هیچ گونه انرژی مصرف نمیکند، اما برای ذخیره سازی
و فراخوانی اطالعات نیاز به انرژی دارد. سرعت این نوع حافظه ها کمتر از حافظه های اصلی است ، اما حجم اطالعاتی که می توانند نگهداری کنند ده
40 ها برابر بیشتر است و ا طالعات به صورت دائم در آنها نگهداری می شود. دیسک های سخت
که به هارد مشهور هستند، لوح های فشرده ی CD و
DVD ، فلش مموری ها و … همگی از انواع حافظه های جانبی می باشند.
39 – Auxiliary memory
40 – Hard Disk دانلود رایگان جزوه کاربرد کامپیوتر در ایمنی
شکل 22 – دو نمونه حافظه ی اصلی RAM
شکل 23 – چند نمونه حافظه ی جانبی، هارد دیسک بیرونی)Disk Hard External،)
فلش مموری ها و هارد دیسک درونی)Disk Hard Internal)
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی )رشته عمران( مهندس آرمان باریکان
16
انتشار این جزوه با ذکر منبع بالمانع است.
واحد های ظرفیت حافظه به ترتیب عبارتند از :
• بیت
41
: کوچکترین جزء ساختمان حافظه بوده که می تواند حاوی صفر یا یک باشد.
• بایت
42
: به ترکیب 8 بیت متوالی یک بایت گویند.
• کیلو بای ت : از ترکیب 1024 بایت، یک کیلو بایت )kB )تشکیل می شود.
• مگا بایت : از ترکیب 1024 کیلو بایت، یک مگا بایت )MB )تشکیل می شود.
• گیگا بایت : به 1024 مگا بایت، یک گیگا بایت )GB )می گویند.
• ترا بایت : به 1024 گیگا بایت، یک ترا بایت )TB )می گویند.
: خروجی واحد- 4-3-1 دانلود رایگان جزوه کاربرد کامپیوتر در ایمنی
پس از آ نکه CPU عمل پردازش اطالعات را انجام داد ، حاصل کار را از طریق حافظه ی اصلی به دستگاه های خروجی ارسال می کند . این دستگاه
ها ، اطالعاتی را که فقط برای کامپیوتر
قابل فهم هستند به شکلی تبدیل می کند که برای کاربر قابل فهم باشد.
41 – Bit – )Binary Digit عبارت مخفف)
42 – Byte
شکل 24- بلند گوی کامپیوتر، صفحه ی نمایش و چاپگر ، دستگاه های خروجی کامپیوتر.
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی )رشته عمران( مهندس آرمان باریکان
17 دانلود رایگان جزوه کاربرد کامپیوتر در ایمنی
انتشار این جزوه با ذکر منبع بالمانع است.
فصل دوم : آشنایی با نرم افزار MATLAB
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی )رشته عمران( مهندس آرمان باریکان
18
دانلود رایگان جزوه کاربرد کامپیوتر در ایمنی
2-1-معرفی نرم افزار MATLAB
MATLAB یک نرم افزار کامپیوتری برای انجام محاسبات ریاضی و فنی و یک زبان برنامه
نویسی سطح باال می باشد. محیط این نرم افزار، شامل صدها تا بع و دستور برای انجام انواع
محاسبات ریاضی بوده و زبان برنامه نویسی آن، امکان ساخت برنامه های کامپیوتری برای حل
مسائل مختلف ریاضی و فنی را فراهم می کند. واژه ی MATLAB مخفف دو عبارت
Matrix و Labratory ، به معنای آزمایشگاه ماتریسی است. این نامگذاری به دلیل آنست
ذخیره شده و تمامی محاسبات 43 که در محیط MATLAB تمامی داده ها به صورت ماتریس
ریاضی با استفاده از ماتریس ها انجام می گیرد و کار کردن با ماتریس ها در آن بسیار ساده
است. کاربرد های نرم افزار MATLAB بسیار وسیع بوده و این نرم افزار محاسباتی در
تمامی رشته های مهندسی و صنعتی و دیگر رشته های علمی و آزمایشگاهی به طور گسترده
مورد استفاده قرار می گیرد.
نرم افزار MATLAB ساخت شرکت نرم افزاری MathWorks می باشد و اولین نسخه ی آن در سال 1984 ارائه شد. سپس این نرم افزار توسط
این شرکت توسعه یافت و آخرین نسخه ی ارائه شده آن 2015 MATLAB می باشد. دانلود رایگان جزوه کاربرد کامپیوتر در ایمنی